دانشگاه اهل البیت علیهم السلام در سال تحصیلی 2003-2004 کار خود را با سه دانشکده ی حقوق، علوم اسلامی و ادبیات اغاز کرد و در سال تحصیلی 2016-2017 دانشکده دارو سازی تاسیس و در سال بعد از آن یعنی 2017-2018 دو دانشکده دندانپزشکی و فناوریهای پزشکی و بهداشتی به دانشکده های دانشگاه اضافه شدند.

دانشکده ادبیات

دانشکده ادبیات

دانشکده علوم اسلامی

دانشکده علوم اسلامی

دانشکده حقوق

دانشکده حقوق

دانشکده فناوریهای پزشکی و بهداشتی

دانشکده فناوریهای پزشکی و بهداشتی

دانشکده داروسازی

دانشکده داروسازی

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی