دانشکده علوم اسلامی یکی از دانشکده های دانشگاه اهل بیت علیهم السلام می باشد که در سال تحصیلی 2004-2005 تاسیس شد.

سه رشته تحصیلی دانشکده علوم اسلامی عبارتند از:

  • رشته فقه و اصول
  • رشته علوم قران و تربیت مدرس اسلامی
  • رشته گردشگری اسلامی

چشم انداز دانشکده:  

دانشکده سعی در ان دارد که در زمینه علوم و تحقیقات اسلامی پیشرو و پیشگام باشد و کیفیت در اموزش را شعار خود قرار دهد تا در سطح محلی و اقلیمی و بین المللی به عنوان مؤسسه ای علمی و اکادمیک و تحقیقاتی شناخته شود.

 

رسالت دانشکده

تربیت نیروی انسانی مربی که معارف نظری و تجربی را در زمینه علوم انسانی و اخلاق اسلامی آموخته توانایی تطبیق ان در جامعه را دارا می باشد.

 

اهداف:

1- فراهم اوری محیطی علمی متناسب با معیارهای کیفیت در اموزش و تحقیق.

2- براوردن احتیاجات جامعه از طریق تربیت مدرسین علوم اسلامی و تخصصات ان.

3-تربیت محققین در زمینه علوم اسلامی برای تبلور تفکر اسلامی و نشر فرهنگ همزیستی در جامعه.

4- همگام شدن با پیشرفتهای علمی با انتشار کتب علمی جهت بالا بردن توانایی دانشکده.