دانشکده ها

دانشکده ادبیات

دانشکده ادبیات

دانشکده علوم اسلامی

دانشکده علوم اسلامی

دانشکده حقوق

دانشکده حقوق

دانشکده فناوریهای پزشکی و بهداشتی

دانشکده فناوریهای پزشکی و بهداشتی

كلية الصيدلة

دانشکده داروسازی

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه در شبکه های اجتماعی

آدرس

کربلای معلی، راه حر، خیابان الحر الصغیر، دانشگاه اهل البیت علیهم السلام

صندوق پستی: 486 كربلاء المقدسة.

تلفن: 009647813595510

روابط سريعة