دانشکده ها

دانشکده ادبیات

دانشکده ادبیات

دانشکده علوم اسلامی

دانشکده علوم اسلامی

دانشکده حقوق

دانشکده حقوق

دانشکده فناوریهای پزشکی و بهداشتی

دانشکده فناوریهای پزشکی و بهداشتی

كلية الصيدلة

دانشکده داروسازی

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

پژوهش

مجلة أهل البيت عليهم السلام

المزيد

دانشگاه در شبکه های اجتماعی

آدرس

کربلای معلی، راه حر، خیابان الحر الصغیر، دانشگاه اهل البیت علیهم السلام

صندوق پستی: 486 كربلاء المقدسة.

تلفن: 009647813595510

روابط سريعة