دانشگاه اهل البیت علیهم السلام در کربلای معلی اولین دانشگاه غیر دولتی است که پس از سقوط نظام دیکتاتوری در عراق تاسیس شد.

این دانشگاه در سال تحصیلی 2003-2004 و پس از تایید وزارت اموزش عالی و تحقیقات علمی در عراق اقدام به پدیرش دانشجو نمود.

دانشگاه کار خود را با سه دانشکده ی حقوق، علوم اسلامی و ادبیات اغاز نموده و در سال تحصیلی 2016-2017 دانشکده دارو سازی و بعد از یک سال یعنی در سال 2017-2018 دانشکده های دندانپزشکی و فناوریهای پزشکی و بهداشتی به دانشکده های دانشگاه اضافه شدند.